MIKROTUNELING - POZIOME PRZEWIERTY STEROWANE

Technologia

Technologia poziomego przewiertu sterowanego pozwala na wykonanie prac w różnych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod różnego rodzaju przeszkodami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia, dzięki wysokiej dokładności jest metodą szczególnie zalecaną w celu zabudowy rur kanalizacji grawitacyjnej.

Prace montażowe dzielą się na trzy etapy:

Etap I – Wiercenie pilotażowe

Aby przystąpić do tego etapu potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komory startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny na projektowanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi poziomej. Po pracach przygotowawczych następuje właściwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej żerdzi dokręcana jest głowica pilotażowa. Kolejne, skręcane ze sobą żerdzie wciskamy w grunt tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania żerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i spadkiem z bardzo dużą dokładnością.

technoliogia-01

Etap II – Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych

W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy (równej średnicy zewnętrznej instalowanej rury przewodowej) oraz wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej od warunków gruntowych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki obracającym się ślimakom. W miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane i odkręcane są żerdzie.

technoliogia-02

Etap III – Wciskanie rur przewodowych i wypychanie stalowych rur osłonowych

W trzecim etapie w miejsce osłonowych rur stalowych (o średnicy odpowiadającej rurom instalacyjnym) wpychane są docelowe rury przewodowe (kamionkowe, stalowe, polimerobetonowe, GRP, żelbetowe i inne).

technoliogia-03